SKYPE

700 ,-

TERAPI

800 ,-

PARTERAPI

1000 ,-

SUPERVISION

1200 ,-
Forretningsbetingelser: For betaling gælder følgende. Det offentlige: Betaling for ydelser til det offentlige sker ved fremsendelse af faktura via EAN-nummer. Private virksomheder: Her sendes faktura pr. mail til virksomheden efter ydelsen. For private: For private er betalingen med mindre andet på forhånd aftales, kontant afregning. Du får kvittering for betaling på fakturaen. Indgår vi aftale om betaling via netbank, skal betalingen ske senest dagen efter afholdt samtale. Den skal mærkes med fakturanummer. I forbindelse med aftalens indgåelse skal du opgive adresse og telefonnummer. Misligholdelse af aftale ved forsinket betaling I sager med misligholdelse af aftalen, der fører til forsinket betaling, sker følgende. Ved betaling efter forfald beregnes 2 % pr. påbegyndt måned. Ved udskrivning af rykker tilskrives gebyr kr. 100. Dette sker i henhold til bekendtgørelse om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling fra Justitsministeriet 12. juli 2002. I visse tilfælde vil sagen overgå direkte til Inkasso, som da laver Inkassoinddrivelsen og evt. videresender til retten.